Jesse Faden دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1399 16:19 نظرات ()
توابع lcd در 7 Atmel Studio

کتابخا درایور lcd در 7 Atmel Studio، کتابخانه درایور hd44780:
کتابخانه توابع lcd (نوشته شده به دست PicPars.com):

سپس فایل های بالا را به پروژه خود اضافه کنید، در نهایت از دستورات موجود در فایل های lcd.h یا hd44780.h در پروژه خود استفاده کنید.پیشنهاد:
از این کتابخانه استفاده کنید، تنها با اتصال دو سیم می‌تواند حداکثر تا ۸ LCD را کنترل کنید.
http://melectronics.ir/post/41